Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα - Ανακοινώσεις

Εικόνα
Εγγραφή ΝΕΟΥ Χρήστη ΟΠΣ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 & 2014-2020
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες εγγραφής απευθύνονται σε δυνητικούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Αττικής (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κτλ) και ΟΧΙ σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για επιχορήγηση από δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Δείτε στον σύνδεσμο επικαιροποιημένες οδηγίες για την Εγγρ...
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες εγγραφής απευθύνονται σε δυνητικούς ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Αττικής (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κτλ) και ΟΧΙ σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις για επιχορήγηση από δράσεις ΕΣΠΑ του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Δείτε στον σύνδεσμο επικαιροποιημένες οδηγίες για την Εγγραφή NEOY...
Εικόνα
Εγγραφή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χρήστη ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)
Αξιότιμοι Χρήστες ΟΠΣ, Δείτε στο συνημμένο αρχείο οδηγίες για εγγραφή υφιστάμενου (υπάρχοντος) χρήστη ΟΠΣ ( ΕΣΠΑ 2014-2020) στο νέο σύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Θα διευκολύνει στην αποφυγή δημιουργίας διαφορετικού λογαριασμού για το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς έτσι θα έχετε ενιαίο λογαριασμού ...
Αξιότιμοι Χρήστες ΟΠΣ, Δείτε στο συνημμένο αρχείο οδηγίες για εγγραφή υφιστάμενου (υπάρχοντος) χρήστη ΟΠΣ ( ΕΣΠΑ 2014-2020) στο νέο σύστημα ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021 - 2027 Θα διευκολύνει στην αποφυγή δημιουργίας διαφορετικού λογαριασμού για το ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς έτσι θα έχετε ενιαίο λογαριασμού και για τα 2...
Εικόνα
Προβλήματα στην εμφάνιση Πλακιδίων & Δελτίων στο ΟΠΣ
Αγαπητοί χρήστες του ΟΠΣ, Σε περίπτωση που λαμβάνετε ERROR 500, λευκές σελίδες ή δεν εμφανίζονται όλα τα Πλακίδια στο ΟΠΣ: Αρχικά δοκιμάστε αργότερα ίσως να υπάρχει προσωρινό πρόβλημα στην βάση ΟΠΣ Αν το πρόβλημα συνεχίζει, τότε βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει τα παρακάτω για καθαρισμό cach...
Αγαπητοί χρήστες του ΟΠΣ, Σε περίπτωση που λαμβάνετε ERROR 500, λευκές σελίδες ή δεν εμφανίζονται όλα τα Πλακίδια στο ΟΠΣ: Αρχικά δοκιμάστε αργότερα ίσως να υπάρχει προσωρινό πρόβλημα στην βάση ΟΠΣ Αν το πρόβλημα συνεχίζει, τότε βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει τα παρακάτω για καθαρισμό cache browser...
Εικόνα
Υπενθύμιση για την υποχρέωση Υποβολής ΔΔΕΔΠ στην Π.Π. 2021–2027
Σας υπενθυμίζουμε την παρακάτω ανάρτηση σχετικά με την υποχρέωση Υποβολής ΔΔΕΔΠ, απο τους Τελικούς μας Δικαιούχους https://pepattikis.gr/neaanakoinoseis/ypoboli-deltion-dilosis-epiteyxis…
Σας υπενθυμίζουμε την παρακάτω ανάρτηση σχετικά με την υποχρέωση Υποβολής ΔΔΕΔΠ, απο τους Τελικούς μας Δικαιούχους https://pepattikis.gr/neaanakoinoseis/ypoboli-deltion-dilosis-epiteyxis…
Εικόνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 19/02/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr) ΟΠΣ 2021-2027 Αλλαγές και βελτιώσεις στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr) ΟΠΣ 2021-2027 Αλλαγές και βελτιώσεις στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
Εικόνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 02/02/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr) Οδηγίες Συμπλήρωσης Πεδίων του ΤΔΥ 2014-2020 σε περιπτώσεις τροποποίησης Τεχνικών Έργων Υποδομής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr) Οδηγίες Συμπλήρωσης Πεδίων του ΤΔΥ 2014-2020 σε περιπτώσεις τροποποίησης Τεχνικών Έργων Υποδομής
Εικόνα
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Η ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Έχει εκδοθεί η με α...
Η ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Έχει εκδοθεί η με αριθ. 61673 -...
Εικόνα
Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2027
Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το κυριότερο οικονομικό μέσο το οποίο έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Πολιτική Συνοχής επενδύει σε έργα και δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρωπ...
Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί το κυριότερο οικονομικό μέσο το οποίο έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση στον ευρωπαϊκό χώρο. Η Πολιτική Συνοχής επενδύει σε έργα και δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση...
Εικόνα
Επικαιροποίηση Ανακοίνωση: Χειρισμός Πράξεων με Δαπάνες μετά τη Λήξη Επιλεξιμότητας Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr)
Εικόνα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΠΣ 18/01/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr) Σας ενημερώνουμε ότι στις 18/1/2024 ανέβηκε νέα έκδοση της εφαρμογής και προτείνεται να γίνει εκκαθάριση Ιστορικού στον φυλλομετρητή. Προσοχή να μην είναι τσεκαρισμένο το πεδίο «Κωδικοί πρόσβασης και άλλα δεδομένα σύνδεση...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΣ (απο την κεντρική σελίδα χρηστών στο logon.ops.gr) Σας ενημερώνουμε ότι στις 18/1/2024 ανέβηκε νέα έκδοση της εφαρμογής και προτείνεται να γίνει εκκαθάριση Ιστορικού στον φυλλομετρητή. Προσοχή να μην είναι τσεκαρισμένο το πεδίο «Κωδικοί πρόσβασης και άλλα δεδομένα σύνδεσης». Σχετικές...
Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις