Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νομικό πλαίσιο

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία.

Προβολή αρχείου pdf
Αρχείο pdf
Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Ο Νόμος 4914/2022 (ΦΕΚΑ61/21.3.2022) (670.88 KB) 670.88 KB
ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 (200.72 KB) 200.72 KB
Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ (272.34 KB) 272.34 KB
Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» και αντικατάσταση υπουργικής απόφασης (203.92 KB) 203.92 KB
ΦΕΚ 1856 / 26 Νοεμβρίου 2010 - Καθορισμός στοιχείων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής υποβολής και έγκρισής τους (836.89 KB) 836.89 KB
ΦΕΚ 265 / 23 Δεκεμβρίου 2014 - ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 - Διαχείριση, έλεγχο, εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 2014-2020 (5.29 MB) 5.29 MB
Κωδικοποιημένη μορφή του ν. 4314/2014 (800.08 KB) 800.08 KB
ΥΑ για Τεχνική Βοήθεια (228.31 KB) 228.31 KB
Επικαιροποίηση Κατανομής Υπηρετούντος Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής σε Μονάδες 8/3/17 (309.76 KB) 309.76 KB
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 ΥΑ <<Αναδιάρθρωση της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής>> (188.25 KB) 188.25 KB
Επικαιροποίηση Κατανομής Υπηρετούντος Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Π. «Αττική» (401.13 KB) 401.13 KB