Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υποχρεώσεις Δικαιούχων ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σελίδα ΣΔΕ) έχουν αναρτηθεί υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από δυνητικούς δικαιούχους της ΠΠ 2014-2020.

Σχετικά αρχεία

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία.

(*) Για το άνοιγμα των .zip αρχείων θα πρέπει να έχετε σωστά εγκατεστημένη εφαρμογή διαχείρισης συμπιεσμένων αρχείων (π.χ. 7zip, WinZip, WinRar)

Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Υποχρέωση Ανάρτησης Αναμνηστικής-Μόνιμης Πινακίδας Πράξης (929.8 KB) 929.8 KB
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (760.56 KB) 760.56 KB
Οδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, συναφείς υποχρεώσεις (446.14 KB) 446.14 KB
Δελτίο αξιολόγησης προόδου πράξης – υποέργου (ΕΤΠΑ) (211 KB) 211 KB
Οδηγός πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, συναφείς υποχρεώσεις 2 (481.28 KB) 481.28 KB
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ,το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (446.14 KB) 446.14 KB
Δελτίο παρακολούθησης πράξης – υποέργου (ΕΤΠΑ) (125.5 KB) 125.5 KB
Eγκύκλιος Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής για ορισμό υπολόγου (298 KB) 298 KB
Aποτύπωση διαδικασιών πληρωμής έργων στο ΕΣΠΑ μέσω υπολόγου (36.5 KB) 36.5 KB
Διαδικασίες για την ολοκλήρωση πράξεων στο ΕΣΠΑ-Οδηγίες προς Δικαιούχους (945.1 KB) 945.1 KB
Λίστα διοικητικής επαλήθευσης δήλωσης δαπανών (109.5 KB) 109.5 KB
Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (56 KB) 56 KB

Ολοκλήρωση πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013

Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Έντυπα κλεισίματος (269.8 KB) 269.8 KB
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (1.32 MB) 1.32 MB
ΟΔΗΓΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΦΠΑ (2.9 MB) 2.9 MB
Μετά-κείμενο

Οδηγίες για τη Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων


Πώς να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε τρία απλά βήματα

Συχνές ερωτήσεις χρηστών και σύντομες απαντήσεις από το helpdesk

Οδηγός Υποβολής Προτάσεων σε Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Τεχνική Υποστήριξη ΠΣΚΕ