Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική" - Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014.

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Προγράμματος «Αττική»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 και το άρθρο 8 του Ν. 4914/2022 για τα Προγράμματα 2021-2027.

 

Πρόσφατες αναρτήσεις

Μείνετε ενημερωμένοι μέσα από τις τελευταίες αναρτήσεις του Προγράμματος «Αττική» για θέματα σχετικά με νέα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης.

Γενικές ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε από την παρακάτω λίστα για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις γενικού ενδιαφέροντος.

 

Η Αττική αλλάζει

Σχετικά αρχεία
Αρχείο pdf

Περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία υιοθετείται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι μια διαδικασία η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας περιοχής επιταχύνοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία.

Δράσεις Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Ψηφιακός εγγραμματισμός στην Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

Εμβληματικά έργα στην Περιφέρεια

Ενημερωθείτε για τα εμβληματικά έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη από το Πρόγραμμα «Αττική» μέσω του ΕΣΠΑ, του βασικού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς και με τη συνδρομή πόρων που προέρχονται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.