Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έργα Στρατηγικής Σημασίας 2021-2027

Τα έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021 – 2027 :

 

1.    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Στόχος Πολιτικής 01 : Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνία
Ειδικός Στόχος 1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

2.    ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ –ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (Γκάζι - Κηφισιά)

Στόχος Πολιτικής: 02 Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Ειδικός Στόχος 2.8. Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

3.    ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ

Στόχος Πολιτικής 03 : Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
Ειδικός Στόχος 3.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών και αύξηση της οδικής
ασφάλειας στο περιφερειακό και τοπικό οδικό δίκτυο

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ

Στόχος Πολιτικής 04 : Μια ποιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Ειδικός Στόχος 4.6  Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία