Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Λογότυπα – Πινακίδες Έργων 2021-2027

Για να υπάρχει μία ενιαία και διακριτή εικόνα του ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας, δηλαδή να τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Μεταφορτώστε από την παρακάτω λίστα που ακολουθεί τα απαραίτητα ή μη σήματα (εμβλήματα, λογότυπα, stickers) που απαιτούνται για τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας καθώς και τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως έχει διατεθεί από το Υπουργείο, ένα υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία των δικαιούχων.

Σχετικά αρχεία

Κατεβάστε από την παρακάτω λίστα τα λογότυπα και τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Λογότυπα ΠΕΠ Αττικής (2.63 MB) 2.63 MB
Λογότυπα ΕΣΠΑ (19.93 MB) 19.93 MB
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (381.22 KB) 381.22 KB
Χρήση του Εμβλήματος ΕΕ (697.08 KB) 697.08 KB