Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού κτιρίου του ορφανοτροφείου θηλέων Ι.και Μ.Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας)_MIS 5001164

Κατηγορία
Φορέας υλοποίησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη που υλοποιήθηκε σε δύο Π.Π. 2007-2013 και 2014-2020 (phasing). Αναμένεται να ολοκληρωθεί 31.12.2021
Προϋπολογισμός
9.528.779 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
08 - Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Θεματικός στόχος
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας
Τοποθεσία
Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννου και Μαριγούς Χατζηκυριάκου
Σκοπιμότητα πράξης

Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εργασίες ( οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) , με σκοπό την στατική αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνιση του Χατχηκυριακείου Ιδρύματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων

Συνοπτική περιγραφή

Τo σύνολο της εργολαβίας (Α' Φάση και Β' Φάση) αφορά τις εργασίες αποκατάστασης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι ιδιοκτησία του Ορφανοτροφείου Θηλέων I. και Μ. Χατζηκυριάκου (Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας). Το κτίριο διέκοψε την λειτουργία του μετά τις ζημιές που υπέστη στον σεισμό του 1999.
Το διατηρητέο διώροφο κτίριο με υπόγειο και με προσθήκη επί πλέον παταριού συνολικής επιφάνειας ορόφων περίπου 5.500 μ2 θα παραδοθεί με ολοκληρωμένες τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του. 
Περιλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την στατική αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση του φέροντα οργανισμού από λιθοδομή καθώς και την ανακαίνιση του σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας παρόμοιων ιδρυμάτων με την δημιουργία νέων χώρων για την περίθαλψη περισσοτέρων παιδιών, τον εκσυγχρονισμό των χώρων διαβίωσης των παιδιών και την δημιουργία χώρων καλλιτεχνικών δράσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.