Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων _MIS 5003945

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Φορέας υλοποίησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη του Ε.Π. Αττική 2014-2020 (Αναμένεται να ολοκληρωθεί 31.12.2022)
Προϋπολογισμός
4.133.008 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
Θεματικός στόχος
Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων
Τοποθεσία
Δήμος Κυθήρων
Σκοπιμότητα πράξης

Η πράξη απαρτίζεται από τα απαραίτητα επιμέρους υποέργα με τα οποία διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Κυθήρων - Αντικυθήρων στη λογική και τους στόχους του ΕΣΔΑ.  Η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία του υφιστάμενου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης είναι πολύ μεγάλη, καθώς ο χώρος δεν διαθέτει μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, όπως στεγάνωση για την αποφυγή εισροής στραγγισμάτων στο υπέδαφος και στον υδροφόρα ορίζοντα, έργα συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων, έργα ελέγχου εκπομπών βιοαερίου κλπ. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι μεγάλη, γιατί το ώριμο προς υλοποίηση έργο θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην εξοικονόμηση οικονομικών κεφαλαίων από το Δήμο Κυθήρων, στον έλεγχο και την οργάνωση της καθαριότητας στην περιόχη, αλλά κυρίως θα βελτιώσει την κατάσταση του περιβάλλοντος προς όφελος όλων.

Συνοπτική περιγραφή

Το έργο θα επιλύσει οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα και περιλαμβάνει: •την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στα Κύθηρα, την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) καθώς και υποστηρικτικών έργων υποδομής και σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης •την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) τα Αντικύθηρα, την κατασκευή μικρού Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) •την υλοποίηση μονάδας κομποστοποίησης και την προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού για πιλοτική εφαρμογή •την προμήθεια 4 οχημάτων για την λειτουργία του ΧΥΤΥ