Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης_MIS 5010606

Δικαιούχος
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Φορέας υλοποίησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη του Ε.Π. Αττική 2014-2020. Αναμένεται να ολοκληρωθεί 31-12-2022
Προϋπολογισμός
1.564.337 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ
Θεματικός στόχος
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ
Τοποθεσία
Μουσείο Ακρόπολης
Σκοπιμότητα πράξης

Το έργο αφορά τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής: •Δημιουργία ενός καινοτόμου, πρότυπου ψηφιακού Μουσείου για την προβολή των εκθεμάτων  του Μουσείου της Ακρόπολης, των μνημείων του Βράχου και των ανασκαφών της Ακρόπολης και του οικοπέδου Μακρυγιάννη. •Παρουσίαση πολλαπλών πτυχών της ιστορίας και σημασίας της Ακρόπολης. •Αξιοποίηση του πλούσιου υλικού που αφορά στην Ακρόπολη και δεν είναι δυνατόν να εκτεθεί στον υπάρχοντα χώρο του Μουσείου. •Δυνατότητα επίσκεψης του Μουσείου της Ακρόπολης μέσω του Διαδικτύου. •Λειτουργία μιας χρηστικής ψηφιακής υπηρεσίας πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου για τους πολίτες της χώρας και τους επισκέπτες του Μουσείου. •Λειτουργία ενός πολυχρηστικού κέντρου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων. •Διασφάλιση στο βαθμό του εφικτού ψηφιακών προϊόντων, φιλικών σε άτομα με αναπηρία.   Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αξιοποιηθούν από τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του Μουσείου και τα εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες του Διαδικτύου.

Συνοπτική περιγραφή

Η πράξη αφορά την υλοποίηση του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της παραγωγής του απαραίτητου ψηφιακού υλικού και την ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών παραγωγών , και συγκεκριμένα :•Δημιουργία πολυδιάστατου ιστοχώρου για το Μουσείο της Ακρόπολης, ο οποίος θα βασίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS και θα περιλαμβάνει: •πληροφορίες για το Μουσείο και για την οργάνωση της επίσκεψης σε αυτό •την παρουσίαση της συλλογής 10.000 αντικειμένων του Μουσείου (από το Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών) στο Διαδίκτυο, •την υλοποίηση «διαδικτυακού», «εικονικού» Μουσείου στο οποίο το κοινό θα μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του με βάση τα ενδιαφέροντά του, να δημιουργήσει μια «προσωπική συλλογή» από αγαπημένα εκθέματα ή να αλληλοεπιδράσει με μια από τις διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που θα έχουν δημιουργηθεί για χρήση στο φυσικό χώρο του Μουσείου αλλά και στο Διαδίκτυο •τον ιστοχώρο της Παιδικής Λέσχης•Ανάπτυξη πλήθους διαδραστικών πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών, σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και συγκεκριμένα (24) ψηφιακές εφαρμογές•Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρουσίαση των εφαρμογών στο χώρο του Μουσείου •Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης των εφαρμογών (back office) από το προσωπικό του Μουσείου•Εκπαίδευση του προσωπικού για το χειρισμό και την ενημέρωση των εφαρμογών και των εγκαταστάσεων.Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου.ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης» •Καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου της Πράξης και περιλαμβάνει •Υπηρεσίες ψηφιοποίησης σειράς εκθεμάτων του Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς και φωτογραφιών ευρημάτων και ημερολογίων ανασκαφών που αφορούν το μνημείο,  την αξιοποίηση τους αφενός μεν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ψηφιακών πολυμεσικών εφαρμογών / παραγωγών που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν στον χώρο του Μουσείου, αφετέρου δε για το σχεδιασμό την υλοποίηση και τη λειτουργία του νέου δικτυακού τόπου του Μουσείου. •Την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικών συστημάτων που στόχο έχουν την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου και των ευρημάτων που προέρχονται από την Ακρόπολη. 
Με την υλοποίηση της προαίρεσης θα αυξηθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης 1279/2017στους εξής τομείς:Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, Φωτογράφιση και τρισδιάστατη σάρωση εκθεμάτων, Επέκταση του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων, Υπηρεσίες υποστήριξη.ς