Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επέκταση λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας_MIS 5039504

Κατηγορία
Δικαιούχος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ
Φορέας υλοποίησης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΟΛΠ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη του Ε.Π. Αττική 2014-2020. Αναμένεται να ολοκληρωθεί 30-06-2023.
Προϋπολογισμός
97.720.853 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής
Θεματικός στόχος
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Τοποθεσία
Νομός Πειραιώς
Σκοπιμότητα πράξης

Το έργο αφορά στην επέκταση του επιβατικού λιμένα του Πειραιά με την κατασκευή δύο νέων προβλητών που θα επιτρέπουν την παραβολή κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» με μήκος άνω των 280μ. Περιλαμβάνει την κατασκευή βασικής υποδομής περιλαμβανομένων προβλητών μήκους 2300μ περίπου, χερσαίο χώρο 150.000τμ και δίκτυα απορροής υδάτων, οπτικών ινών και παροχής ρεύματος και νερού.

Συνοπτική περιγραφή

Η υφιστάμενη δυναμικότητα του λιμένος του Πειραιά σε θέσεις ελλιμενισμού  κρουαζιερόπλοιων  μεγάλου μήκους  αδυνατεί να καλύψει τις απαιτήσεις που δημιουργεί η συνεχής αύξηση της ζήτησης για κρουαζιέρα στην περιοχή της  Μεσογείου και  η δρομολόγηση νέων πλοίων, με σημαντικά αυξημένες διαστάσεις. Σε σύνολο εννέα υφιστάμενων  θέσεων  μόνο μία (1) καλύπτει τις προδιαγραφές μήκους/βυθίσματος των νέων ναυπηγούμενων πλοίων που στην πλειονότητα τους εντάσσονται στην κατηγορία panamax και post-panamax. 

Το Έργο προβλέπει την επέκταση/διαπλάτυνση του μόλου Θεμιστοκλέους και την κατασκευή νέου Προβλήτα στην Νότια πλευρά του κεντρικού λιμένος, που οριοθετεί δυτικά τη νηοδόχο. Το συνολικό εμβαδόν της επέκτασης είναι περίπου 150.000,00 m2 και αναλύεται σε εμβαδόν κρηπιδότοιχων και χερσαίου χώρου. Την δημιουργία υποστηρικτικών χερσαίων δικτύων όπως απορροής υδάτων, τηλεπικοινωνιών, παροχής ρεύματος και νερού.Οι προβλήτες θα κατασκευαστούν με συνδυασμό caissons από ενισχυμένο σκυρόδεμα και προκατασκευασμένους κάθετους πυλώνες με πλάκα επικάλυψης επίσης από ενισχυμένο σκυρόδεμα.

Το έργο περιλαμβάνεται στο MasterPlan του ΟΛΠ ΑΕ το οποίο επίσης περιλαμβάνει υποστηρικτικές επενδύσεις που συμπληρώνουν την επένδυση στην κρουαζιέρα όπως την κατασκευή ενός σταθμού επιβατών κρουαζιέρας, την δημιουργία δικτύων τοπικής μεταφοράς για την σύνδεση του σταθμού κρουαζιέρας με την πόλη του Πειραιά και τα δίκτυα συγκοινωνιών κλπ.