Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο για χρήση γραφείων-εργαστηρίων και αμφιθέατρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών_MIS 5002426

Δικαιούχος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Φορέας υλοποίησης
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρόοδος
Σε εξέλιξη
Κατάσταση
Αφορά Πράξη του Ε.Π. Αττική 2014-2020. Αναμένεται να ολοκληρωθεί 31.12.2023
Προϋπολογισμός
4.230.000 €
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία
Θεματικός στόχος
Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία
Τοποθεσία
Δήμος Πεντέλης:Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Σκοπιμότητα πράξης

Στο πλαίσιο της συνολικής παρέμβασης και της ολοκλήρωσης των κτιριακών υποδομών για την ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου θα υλοποιηθεί ένα νέο μικρό κτίριο, το οποίο αφορά μικρή προσθήκη ως επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου γραφείων του ΙΑΑΔΕΤ, το οποίο θα περιλαμβάνει εργαστήρια και γραφεία. Η ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου θα αποτελέσει σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του Γεωδυναμικού αλλά και του ΕΑΑ και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των Εθνικών Δικτύων του (Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων, κλπ)- Θα εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε το Γεωδυναμικό να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της Πολιτείας και του κοινού, να βελτιώσει τις υπηρεσίες του προς την Πολιτεία και τα ΜΜΕ. Επίσης, η ανέγερση του κτιρίου και μετεγκατάσταση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Γ.Ι.) θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Γ.Ι., την ενδυνάμωση της υπεροχής του στον ελληνικό χώρο, την αύξηση της επιρροής του στον ευρωπαϊκό χώρο, και την αύξηση της φιλοξενίας επισκεπτών ερευνητών από ελληνικά και ευρωπαϊκά κέντρα.

Συνοπτική περιγραφή

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου επιφάνειας περίπου 2.500 m2 που θα στεγάσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στην ιδιόκτητη έκταση 110 στρεμμάτων του ΕΑΑ στην Πεντέλη, καθώς και την επέκταση του κτιρίου ΙΑΑΔΕΤ.
Το κτίριο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου περιλαμβάνει γραφεία, χώρους σεισμογράφων, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα ανάλυσης σεισμολογικών δεδομένων, κυλικείο, μικρό συνεδριακό χώρο και άλλους εκπαιδευτικούς χώρους για το κοινό. Στη συνολική επιφάνεια του κτηρίου περιλαμβάνονται και υποστηρικτικοί χώροι όπως w.c., χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκες. Το νεόδμητο κτίριο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου χωροθετείται στο νότιο άκρο και με τη μορφή του στρέφει τον Β-Ν άξονα προς τα δυτικά ακολουθώντας το γεωφυσικό ανάγλυφο του λόφου ενώ το επίμηκες κτίριο γραφείων του ΙΑΑΔΕΤ (πρώην ξενώνας του αστεροσκοπείου) ολοκληρώνει τη στροφή και οριοθετεί το σύνολο των εγκαταστάσεων προς την πόλη. 
Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιλαμβάνεται η κατασκευή πεζοδρόμων, υπαίθριων κλιμάκων και ραμπών ΑΜΕΑ, που θα βοηθούν στην απρόσκοπτη προσπέλαση στους χώρους του κτιρίου, αλλά και του υπόλοιπου κτιριακού συγκροτήματος του Ε.Α.Α. στην Πεντέλη.