Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΣΗΔΗΣ

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Πληροφορίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...
Πληροφορίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415)
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 2 «Σύμβουλος Εξειδίκευσης “Επιχειρηματικότητα”» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 50...
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 2 «Σύμβουλος Εξειδίκευσης “Επιχειρηματικότητα”» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της πλατφόρμας...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης: Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ (Λατομεία)
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων– μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικ...
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων– μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Σύμβουλος υποστήριξης ΕΥΔΑΠ (Ραφήνα & Αρτέμιδα)»
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΑΠ στην προετοιμασία & δρομολόγηση των έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων Β' προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής...
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΑΠ στην προετοιμασία & δρομολόγηση των έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων Β' προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής (περίπτωση Ραφήνας και Αρτέμιδας)»...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Νομική Υποστήριξη ΕΥΔΕΠ Π. Αττικής»
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 5 «Νομική Υποστήριξη ΕΥΔΕΠ Π. Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με...
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 5 «Νομική Υποστήριξη ΕΥΔΕΠ Π. Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Σύμβουλος εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 3 «Σύμβουλος εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020...
Πληροφορίες Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 3 «Σύμβουλος εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση...
Εγγραφή στο ΕΣΗΔΗΣ