Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΤΤ021 (2021-2027): Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος
Πληροφορίες Υποβολή Προτάσεων από 20/07/2023 έως 15/12/2027 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]
Πληροφορίες Υποβολή Προτάσεων από 20/07/2023 έως 15/12/2027 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, τηλέφωνο: 2131501511, e-mail: [email protected]
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΤΤ030 (2021-2027): Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος
Πληροφορίες Υποβολή Προτάσεων από 20/07/2023 έως 15/12/2027 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 213150151...
Πληροφορίες Υποβολή Προτάσεων από 20/07/2023 έως 15/12/2027 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501517, 2131501538, 2131501500, Email...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
ΑΤΤ123 - 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»
Πληροφορίες Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Τμήμα Εξειδίκευσης & Αξιολόγησης Προγραμμάτων Μεσογείων 14-18 115 10 ΑΘΗΝΑ Για ερωτήματα,...
Πληροφορίες Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Τμήμα Εξειδίκευσης & Αξιολόγησης Προγραμμάτων Μεσογείων 14-18 115 10 ΑΘΗΝΑ Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Τροποποίηση ΑΤΤ001 (2021-2027) «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2022-2023
Πληροφορίες ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τηνπρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,κύκλος 2022-2023» ...
Πληροφορίες ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τηνπρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,κύκλος 2022-2023»
Εικόνα
Τροποποιήσεις Απόφασης ένταξης και απόφασης απόρριψης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο ΕΠ Αττική 2014-2020
Πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Τηλέφωνα: 2131300237, 2131300137 e-mail: [email protected] Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 115596/30.11.2022 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 3139/01.12.2022) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για εισήγηση τροπ...
Πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Τηλέφωνα: 2131300237, 2131300137 e-mail: [email protected] Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 115596/30.11.2022 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής 3139/01.12.2022) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για εισήγηση τροποποίησης...
Εγγραφή στο Προσκλήσεις ΠΕΠ Αττικής 2014-2020