Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

RIS3

Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ΑΤΤ123 για τη Δράση με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΤΤ123
Πληροφορίες «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ123 ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000.000,00 ΕΥΡΩ e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας:+3...
Πληροφορίες «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ123 ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000.000,00 ΕΥΡΩ e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας:+30 2131300136 και +30 2131300237 Η...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
Ανακοίνωση και 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ATT123 υποβολής προτάσεων για τη Δράση με τίτλο «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΤΤ123
Πληροφορίες Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω, e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2131300136 / +30 2131300237 Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω ΠΣΚΕ είναι η εξής: Έναρξη: 13/11/2020, ώρα 09:00 Λήξη: 17/02/2021, ώρα 15:00...
Πληροφορίες Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω, e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2131300136 / +30 2131300237 Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων μέσω ΠΣΚΕ είναι η εξής: Έναρξη: 13/11/2020, ώρα 09:00 Λήξη: 17/02/2021, ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική υποβολή των...
Εικόνα
Πληροφορίες για την Πρόσκληση ΑΤΤ123 υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» -ΑΤΤ123
Αξιότιμες/Αξιότιμοι, Σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ123 «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», σας υπενθυμίζουμε τα εξής: Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομη...
Αξιότιμες/Αξιότιμοι, Σχετικά με την Πρόσκληση ΑΤΤ123 «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», σας υπενθυμίζουμε τα εξής: Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης...
Εικόνα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μέτρα πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19) στην ΕΥΔΕΠ Περιφ.Αττικής (update 23/3)
Αξιότιμοι Φορείς – Δικαιούχοι του ΠΕΠ Αττικής, Με αίσθημα ευθύνης για την Δημόσια Υγεία όλων μας αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κράτους για περιορισμό των μετακινήσεων, συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους και όλων των λοιπών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), ...
Αξιότιμοι Φορείς – Δικαιούχοι του ΠΕΠ Αττικής, Με αίσθημα ευθύνης για την Δημόσια Υγεία όλων μας αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κράτους για περιορισμό των μετακινήσεων, συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους και όλων των λοιπών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), παρακαλείσθε...
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης RIS3 ATT100 – Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως 25 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 – ΑΤΤ100 RIS3
Πληροφορίες Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, εξέδωσε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής», κωδικό ΑΤΤ100 και προϋ...
Πληροφορίες Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, εξέδωσε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής», κωδικό ΑΤΤ100 και προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ. Στη νέα...
Εικόνα
Ενημέρωση αρχείου απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΑΤΤ100.
Ενημέρωση αρχείου απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΑΤΤ100.
Ενημέρωση αρχείου απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΑΤΤ100.
Εικόνα
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΑΤΤ100.
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΑΤΤ100.
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομών και Δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σε συμφωνία με την Υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής» και κωδικό ΑΤΤ100.
Περιφερειακό Πρόγραμμα "Αττική"
5η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Πληροφορίες 5η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρ...
Πληροφορίες 5η τροποποίηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014 – 2020
Εγγραφή στο RIS3