Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5076945
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
9.856.490 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
959_2024.pdf (448.21 KB) 448.21 KB