Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ATT061 (2021-2027): Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών στο Δήμο Πειραιά

Κωδικός πρόσκλησης
ATT061
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
800.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η πρόσκληση αφορά σε πράξη που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης δράσης της ΠΠ2014-2020 (κωδικός πράξης 5161095) και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ2021-2027.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ061_543_290224_6Ζ9Ξ7Λ7-ΝΒΝ.pdf (408.17 KB) 408.17 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ αττ061.zip (5.57 MB) 5.57 MB