Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.2214/03-07-2017 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΨΤΣ67Λ7-ΤΥ1_1362_0.pdf (891.31 KB) 891.31 KB
Τ.Ε.Υ.Δ.-Παράρτημα-ΙΙΙ_0.docx (62.69 KB) 62.69 KB