Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της με αρ.πρωτ. Οικ.361/10-02-2016 Απόφασης για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής (2014-2020)

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ω13Ξ7Λ7-ΜΦ3_0.pdf (632.3 KB) 632.3 KB
ΕΤΙΚΕΤΑ_0.docx (13.56 KB) 13.56 KB
ΝΕΟΙ-ΠΑΡΟΧΟΙ_0.docx (18.34 KB) 18.34 KB
ΠΑΛΙΟΙ-ΠΑΡΟΧΟΙ_0.docx (15.54 KB) 15.54 KB
Παραρτ_ΙΙ_ΤΕΥΔ_01_0.docx (47 KB) 47 KB