Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

ΑΤΤ032 (2021-2027): Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Αττικής (DMO)

Κωδικός πρόσκλησης
ΑΤΤ032
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
Αττική 2021 - 2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.500.000 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Υποβολή Προτάσεων από 20/02/2024 έως 28/06/2024

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΕΝΤΑ και κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, τηλέφωνο: 2131501511, 2131501538, e-mail: [email protected][email protected]

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση αττ032_DMO_426_15022024_6ΕΛΚ7Λ7-ΞΔΦ.pdf (416.7 KB) 416.7 KB
Συνημμένα αττ032.zip (8.61 MB) 8.61 MB